/>

Är du ung och jobbar i kärnkraftsbranschen? Då är Young Generation något för dig! Här får du möjlighet att träffa andra unga i branschen och lära dig mer om kärnkraft.

Young Generations främsta mål är att ge medarbetare, upp till och med 37 år, i kärnkraftsbranschen en möjlighet att skapa ett eget branschnätverk. Young Generation skall medverka till att deltagarna breddar sin förståelse och kunskap inom områdena kärnkraft och energi.

Young Generation skall också verka för erfarenhetsåterföring mellan äldre och yngre medarbetare i kärnkraftbranschen.

1994 startade Young Generation på svenskt initiativ. Idag har verksamheten utvecklats till ett globalt nätverk med deltagare från över 50 länder.

Uppstartsseminarie_alla