/>

De som jobbar i kärnkraftsbranschen och är under 37 år kan, under ett år, delta i Young Generations aktiviteter.

YG året inleds och avslutas i januari med ett seminarium på Westinghouse i Västerås. Seminarierna innehåller föreläsningar i ämnen som anknyter till kärnkraft och studiebesök på bland annat bränslefabriken. Sedan år 2000 ordnas också ett mittseminarium på hösten av något av de andra medlemsföretagen.

Inför starten har deltagarna delats in i olika grupper. I dessa grupper kommer de under året att fördjupa sig inom något specifikt område och utifrån det planera och genomföra studiebesök. Arbetet redovisas kontinuerligt i skriftliga rapporter, samt redovisas på avslutningsseminariet när YG året är till ända. 

 

 

 

Young Generation startade i maj 1994 på initiativ av Jan Runermark dåvarande VD för ABB Atom (nuvarande Westinghouse Electric Sweden). De som varit med om att bygga upp dagens kärnkraftverk i Sverige och Europa började gå i pension och med dem riskerade en bred och viktig kompetens att försvinna. Det var, och är, ytterst viktigt att säkerställa kompetensöverföringen till dagens unga medarbetare samt att kärnkraftsbranschen visar att det finns en framtid för de unga att satsa på. En kvalificerad och kontinuerlig kompetens är en förutsättning för fortsatt hög kärnkraftssäkerhet.

De flesta bolag och myndigheter inom den svenska kärnkraftsbranschen ställde sig mycket positiva till idén och 1994 startade den första omgången av Young Generation med 120 deltagare från ABB Atom, ABB TRC, kärnkraftsbolagen, SKI, SKB och Vattenfall Bränsle. Därefter har verksamheten fortsatt med nya deltagare varje år.

Young Generation samarbetar med SKS. Syftet med föreningen är att uppmuntra teknisk och vetenskaplig utveckling av kärnkraften. Föreningen har en koppling till European Nuclear Society (ENS) med 20000 medlemmar i 22 länder.

Kontakta föreningen om du vill bli medlem på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.karnteknik.se

Intresset för Young Generation är stort i hela Europa. På initiativ av ENS har ENS Young Generation Network (ENSYGN) skapats med representanter från 21 europeiska länder. ENS anser det så viktigt att satsa på den unga generationen att ordföranden i ENSYGN också är medlem i ENS Steering Committee.

ENSYGN

Jan Runermark Award skapades vid ENS ledningskommitté möte i Dresden, 24 november 1995, som minne av Jan Runermark som tragiskt dog i en bil olycka 25 juli 1995. Jan Runermark var den som startade Young Generation och som sedan utvecklades till ENS Young Generation (Europeiska Young Generation).

Priset delas ut av ENS Young Generation Network varje år till en person som givit ett betydande bidrag till förmån för Young Generation i enlighet med målen i Young Generation Network Terms of Reference.

Mer information om tidigare pristagare kan fås på följande sida: ENSYGN Awards

 

jrunermark

Jan Runermark