/>

Young Generations vårseminarium hölls 14-15 mars på Stadshotellet i Västerås med ett drygt hundratal deltagare. Seminariet inleddes med ett välkomstanförande av värden Westinghouse och Marcus Åkerström. Marcus gav även en mycket uppskattad dragning om Westinghouses reaktormodeller AP1000 respektive AP300, inklusive potentialen för byggnation av dessa runt om i världen.

 

De grupper som deltagit i YG2023 fick presentera sina lärdomar från de resor som genomförts under året. Många resor har, för att nämna några, gått till Danmark, Frankrike, Schweiz och Spanien. Under vårseminariet träffas både den avgående gruppen (YG2023) som genomfört sitt YG-år, och den nya årgången (YG2024). På så sätt delas erfarenheterna mellan årgångarna. Första seminariedagen avslutades med att Michael Klein, som till vardags jobbar som konsult mot nedmonteringen av O1/O2, höll ett föredrag om elförsörjningsproblematiken i Sverige, inklusive tänkbara lösningar. 

 

Dag två innehöll flera intressanta föredrag, exempelvis Jacob Stedman, VD för Blykalla, som engagerat presenterade företagets ambitioner på väg mot ”kriticitet 2029”. En av diskussionspunkterna var byggplanerna vid Oskarshamn. Föredrag hölls även av Hans Forsström, SKB, på temat "SMR - Avfall och utmaningar kopplade till ny kärnkraft ur slutförvarsperspektiv". Seminariet gästades av representanter från Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) samt Women in Nuclear (WiN) som presenterade deras verksamheter.

 

Dagen och därmed även hela konferensen avslutades med att vi fick äran att få besök och föredrag av Sveriges nytillsatte kärnkraftssamordnare, Carl Berglöf, som berättade om hans och regeringens arbete. Carl var själv deltagare i Young Generation 2006 och har sedan dess regelbundet hållit föreläsningar för kommande generationer. Carl delade med sig av en hel del förhandsinformation om innehållet i regeringens energipolitiska proposition. Regeringens plan är en utökad elproduktion motsvarande två storskaliga reaktorer i drift 2035, och tio reaktorer i drift 2045. En ambitiös plan, men Carl visade på ett effektivt sätt att detta motsvarar vad Sverige lyckats med förut; Beslut 1964, samt motsvarande färdigställda kapaciteter 1975 respektive 1985.

 

Seminarier och föredrag till all ära, men Young Generations huvudsakliga syfte är att skapa nätverk inom kärnkraftsbranschen. När vi träffas och delar erfarenheter om det som varit, samt skapar kontakter inför framtiden går vi starkare fram tillsammans! Nästa seminarium för YG2024 blir i november på Studsvik.