/>

Den 5-6 februari träffades ett 60-tal unga medarbetare i kärnkraftsbranschen i Västerås när Westinghouse stod värd för Young generations uppstarts- och avslutningsseminarium. Under seminariet fick deltagarna chans att nätverka med varandra och lyssna på flera intressanta föreläsare. 

Marcus Åkerström, Westinghouse hälsade deltagarna välkomna och berättade om Westinghouse historia, både den lokala i Västerås och om personen George Westinghouse som var uppfinnare och entreprenör i USA under slutet av 1800-talet. Dong Yuan Sheng, Westinghouse & KTH talade om sin forskning om digitala reaktorer, vilka problem de har löst på vägen och hur vägen fram ser ut. Även andra företag som SKB och Vattenfall bidrog med presentationer. Jenny Rees och Marcus Calderson pratade om SKB:s kommande byggprojekt samt hur rivningsavfall från kärnkraftverken ska tas omhand. De fick många frågor av åhörarna om konstruktion, krav, säkerhet och finansiering.

Fanny Ladeborn och Lovisa Eriksson Petersen från Vattenfall avslutade seminariet med  att pratade om utmaningarna med att riva anläggningar på ett hållbart sätt där de bland annat nämnde att rivmassor skulle kunna nyttjas som fyllnadsmaterial då man återställer området.

Under de två dagarna fick deltagarna som avslutade sitt år i Young generation presentera sina studiebesök. Några av deltagarna hade besökt LKAB, Vattenfalls driftcentral i Vuollerim, Old Trafford (fotbollsarena)  samt Heysham kärnkraftverk (AGR) för att se likheter och skillnader i säkerhetsarbetet i kärnkraftsbranschen och mellan både angränsande och helt olika branscher.  Andra grupper besökte bland annat Boliden där de jämfört hur de hanterat sitt processavfall med hur kärnkraftsbranschen gör, Tjernobyl, kärnkraftverket Paks, Seaborg som utvecklar ett koncept med gen.IV reaktorer, konferensen ENYGF i Belgien, Svenska kraftnät COVRA, ett mellanlager i Nederländerna och Ågesta.