/>

Gruppernas nyhetsbrev

Hur funkar Young Generation?

De som jobbar i kärnkraftsbranschen och är under 35 år kan, under ett år, delta i Young Generations aktiviteter.

YG året inleds och avslutas i januari med ett seminarium på Westinghouse i Västerås. Seminarierna innehåller föreläsningar i ämnen som anknyter till kärnkraft, studiebesök på bland annat bränslefabriken och grupparbeten. Sedan år 2000 ordnas också ett mittseminarium på hösten av något/några av de andra medlemsföretagen.

Inför starten har deltagarna delat in sig i olika grupper. I dessa grupper kommer de under året att fördjupa sig inom något specifikt område. Grupperna får själva bestämma viken inriktning grupparbetet skall ta och hur de ska gå till väga. Arbetet redovisas kontinuerligt i skriftliga rapporter, samt redovisas på avslutningsseminariet när YG året är till ända.

 

 

 
Varför YG

Young Generation startade i maj 1994 på initiativ av dåvarande ABB Atoms VD, Jan Runermark.

De som varit med om att bygga upp dagens kärnkraftverk i Sverige och Europa började gå i pension och med dem riskerade en bred och viktig kompetens att försvinna.
Det var, och är, ytterst viktigt att säkerställa kompetensöverföringen till dagens unga medarbetare samt att kärnkraftsbranschen visar att det finns en framtid för de unga att satsa på. En kvalificerad och kontinuerlig kompetens är en förutsättning för fortsatt hög kärnkraftssäkerhet.

De flesta bolag och myndigheter inom den svenska kärnkraftsbranschen ställde sig mycket positiva till idén och 1994 startade den första omgången av Young Generation med 120 deltagare från ABB Atom, ABB TRC, kärnkraftsbolagen, SKI, SKB och Vattenfall Bränsle.

Därefter har verksamheten fortsatt med nya deltagare varje år.

 
European Nuclear Society, ENS

Intresset för Young Generation är stort i hela Europa.

På initiativ av ENS har ENS Young Generation Network (ENSYGN) skapats med representanter från 21 europeiska länder.

ENS anser det så viktigt att satsa på den unga generationen att ordföranden i ENSYGN också är medlem i ENS Steering Committee.

ENSYGN

 
Sveriges kärntekniska sällskap,

Young Generation samarbetar med SKS.

Syftet med föreningen är att uppmuntra teknisk och vetenskaplig utveckling av kärnkraften.

Föreningen har en koppling till European Nuclear Society (ENS) med 20000 medlemmar i 22 länder.

Kontakta föreningen om du vill bli medlem på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

www.karnteknik.se

 
Jan Runermark Award

Jan Runermark Award skapades vid ENS ledningskommitté möte i Dresden, 24 november 1995, som minne av Jan Runermark som tragiskt dog i en bil olycka 25 juli 1995. Jan Runermark var den som startade Young Generation och som sedan utvecklades till ENS Young Generation (Europeiska Young Generation).

Priset delas ut av ENS Young Generation Network varje år till en person som givit ett betydande bidrag till förmån för Young Generation i enlighet med målen i Young Generation Network Terms of Reference.

Mer information om tidigare pristagare kan fås på följande sida: ENSYGN Awards

 

jrunermark

Jan Runermark